Di Sebalik Jari Dan Cap Jari

Akal adalah kurniaan Allah ke­pada makhluk yang berna­ma manusia. Melalui akal manusia dapat menganali­sis dan seterusnya menge­nali kebesaran penciptanya yang telah membekalkan akal dan pemikiran untuk meredah kehidupan.  Segala sesuatu pen­ciptaan akan menunjukkan kepada ke­bijaksanaan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta.  Inilah sikap orang her­akal. Mereka akan sentiasa memikirkan tentang segala apa yang diciptakan Allah sama ada di langit mahupun di bumi un­tuk melihat kebesaran Allah. Orang yang beriman akan menundukkan pandangan akalnya untuk sujud kepada kebesaran dan mengagungkan pujian hanya kepa­da Allah pemilik dan pencipta akal yang boleh berfikir.

Firman Allah dalam surah Ali Imran melalui ayat 189 hingga 191 ini menceritakan sikap orang berakal.  "Dan bagi Allah jualah kuasa pemer­intahan langit dan bumi, dan Allah Maha kuasa atas tiap - tiap sesuatu. Sesung­guhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan Siang, ada tanda tanda (kekuasaan, kebijak­sanaan, dan keluasan rahmat Allah) ba­gi orang orang yang berakal. Iaitu orang - orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring,dan mereka pula memikirkan tentang ke­jadian langit dan bumi (sambil berkata ): "Wahai Tuhan kami! tidaklah Engkau menjadikan benda benda ini dengan sia sia, Maha Suci Engkcau, maka pelih­aralah kami dari azab neraka"

Antara bukti dan petunjuk kepada kebesaran Allah adalah melalui pencip­taan cap jari manusia. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia akan membawa bersamanya identiti yang tersendiri dan berbeza antara satu dengan yang lain. Manusia seperti makhluk hidup yang lain turut memiliki beberapa rangkaian kromosom yang tersimpan kukuh dalam bentuk genetik dan baka pewarisan. Wa­laupun generasi demi generasi silih ber­ganti dan turun - temurun dilahirkan dari sepasang suami isteri namun cap jari manusia tetap memiliki banyak mis­teri dan seribu satu keunikan yang sukar ditafsirkan oleh ilmu sains dan teknologi. Melainkan ianya adalah bukti kebe­saran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Pencipta.

Manakala dalam masyarakat Melayu yang sinonim dengan penghayatan Islam pula mengembalikan rahsia ja­ri dan cap jari adalah milik Allah pen­cipta manusia. Namun sekiranya kita perhatikan jaluran urat di tapak tan­gan kanan akan tertera nombor Ar­ab 18 dan tapak tangan di bahagian kiri pula akan tercatat nombor 81. ji­ka seorang hamba Allah berdoa ma­ka kedua-dua tapak tangan ini akan dicantumkan dan cantuman ini akan menjadikan angka. 99. Nombor 99 ini boleh diertikan dengan 99 nama Al­lah yang Maha Agung lagi Maha Mulia.

Nabi Muhammad s.a.w. pernah mem­beritahu para sahabat dan umat Islam bahawa Allah memiliki 99 nama yang in­dah dan diberkati maka berdoalah ke­pada Allah melalui sifat-Nya yang agung dan terpuji. Hakikatnya jari dan cap jari meru­pakan tanda di antara tanda kekuasaan Allah.

Kondisi dan struktur jaringan halus urat timbul yang kompleks ini telah menyebabkan proses sains dan teknologi makin berkembang pesat untuk meng­kaji serta menyelidik demi menambah baik kesenangan dan keselesaan hidup manusia pada masa mendatang. Walau­pun situasi jenayah makin bertukar dan berkembang pesat selari dengan kepe­satan teknologi namun adalah sesuatu yang mustahil di alam ini bagi meng­hilangkan dan melenyapkan identiti diri kerana setiap penciptaan manusia ada hikmah yang tersirat dan tersimpul di se­balik kejadiannya.

Tanda Kekuasaan Allah SWT

Menurut kefahaman dalam agama Islam semua bani manusia akan dihidup­kan dan dibangkitkan semula pada hari pembalasan. Apabila seseorang manusia itu mati dan telah dikuburkan maka tu­buh serta jasad manusia akan mereput dimamah cacing dan ulat sehingga yang tinggal hanyalah tulang - belulang yang berserakan. Namun menurut janji Al­lah manusia akan tetap dihidupkan dan dibangkitkan semula dalam rupa bentuk fizikal seperti kehidupan di dunia. Allah SWT telah berjanji bahawa pada Hari Ki­amat kelak Allah SWT akan mengumpulkan kembali segala tulang - belulang biarpun dari mana sahaja ia berada wa­laupun tulang - belulang tersebut telah menjadi atom  atom, zarah, abu mahu­pun debu - debu yang halus.  Seorang sahabat nabi Muhammad s.a.w. yang bernama Adwi Ibnu Abi Rabi­ah telah bertanya ‘Adakah selepas kematian ini ada kebangkitan semula? Dan bagaimanakah Al­lah SWT akan mengumpulkan tu­lang belulang selepas ianya sudah bertukar menjadi habuk?  Maka Al­lah SWT telah berfirman melalui maksud ayat Surah Al - Qiyamah ayat 4 di bawah yang bermaksud :  "Bukan sebagaimana yang di­sangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan  sempurnanya segala tulang - tulang jarinya, dan tulang  yang lebih halus dari yang lain".

Karya Agung Melayu Dan Abdullah Munsyi

Karya agung Melayu ialah karya yang melambangkan keunggulan daya cipta seniman, penulis, dan pemikir bangsa Melayu pada zaman dahulu dalam menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran moral, dan visi bangsanya. Kesemuanya itu digambarkan dalam bentuk sastera dan seni yang tinggi niainya sehingga kesan seni, budaya dan falsafah kekal sepanjang zaman dalam minda kolektif bangsa Melayu. Tamadun Melayu banyak terbentuk daripada tradisi sastera agung ini. Karya agung Melayu bererti karya yang ditulis atau diungkapkan dalam bahasa Melayu. Karya-karya ini termasuklah pepatah, pantun, penglipur lara dan lain-lain. Ia tidak mengambil kira kelompok bangsa atau etnik dalam kawasan dunia Melayu ini sama ada orang semenanjung Tanah Melayu, Brunei, Aceh, Bugis, Minangkabau dan lain-lain. Sempadan geogerafi tidak menjadi persoalan, sebaliknya pemikiran yang mampu dicetuskan dalam bentuk dan gaya yang luar biasa, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun-temurun itu yang diutamakan.                                                                                                                                    
        Antara karya-karya Agung Melayu yang terkenal ialah Sulalatus Salatin atau juga dikenali sebagai Sejarah Melayu. Karya agung ini telah dihasilkan oleh seorang tokoh yang berilmu pada zamannya iaitu Tun Sri Lanang. Ia merupakan naskhah tertua yang pernah ditemui dan dikarang di Johor pada tahun 1612 atas titah raja. Episod-episod yang dipaparkan dalam karya ini memberi maklumat penting tentang keturunan raja-raja Melayu serta adat istiadatnya, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang melibatkan kerajaan Melayu Melaka dan tanah jajahannya. Selain itu, Hikayat Hang Tuah yang dikarang sekitar tahun 1641 hingga 1736 yang merupakan satu-satunya epik Melayu yang mewakili bangsa itu sendiri tentang cita-citanya, kebolehannya, dan sikap hidupnya pada suatu zaman. Pengarang mengakhiri karyanya dengan meninggalkan semangat yang kekal dalam minda Melayu hingga hari ini iaitu ‘Takkan Melayu Hilang di Dunia’. Karya-karya agung yang lain adalah seperti Tuhfat al- Nafis, Hikayat Merong Mahawangsa, Hikayat Acheh, Hikayat Raja Pasai, Hikayat Abdullah, Syair Ken Tambuhan, Bustan al-Katibin, Hikayat Inderaputera dan Pantun Melayu : Bingkisan Permata.
Senarai Karya Agung
1. Sulalatus Salatin
2. Hikayat Hang Tuah
3. Tuhfat Al-Nafis
4. Hikayat Merong Mahawangsa
5. Hikayat Raja Pasai
6. Hikayat Raja Aceh
7. Pantun Melayu : Bingkisan Permata
8. Syair Ken Tambuhan
9. Undang-undang Melaka
10. Hikayat Abdullah
11. Cerita Lipur Lara
12. Bustan al-Katibin
13. Cerita Jenaka Melayu
14. Hikayat Panji Jayeng Kusuma
15. Hikayat Inderaputera

 Nama sebenar Abdullah Munsyi ialah Abdullah bin Abdul Kadir. Beliau dilahirkan di Kampung Masjid yang juga disebut Kampung Pali oleh orang –orang keling pada tahun 1976 dan meninngal di Jeddah pada tahun 1854. Beliau merupakan anak bongsu daripada empat adik- beradik seibu sebapa. Ketiga- tiga abangnya telah meninggal sewaktu kecil iaitu semasa berumur setahun, dua tahun dan tiga tahun. Semasa kecil Abdullah sering sakit terutama selepas usianya menjangkau empat bulan. Lantaran kesihatannya yang tidak pernah memuaskan dan ibu bapanya dikatakan tidak serasi membelanya, Abdullah dijual kepada orang lain beberapa kali. Hal demikian menyebabkan kesihatan ibunya terjejas dan menyebabkan dia tidak dapat menyusuinya. Lantaran itu, Abdullah disusui oleh orang lain.    Riwayat hidup Abdullah dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu iaitu sewaktu kecil, sehingga Abdullah belajar mengaji di Melaka kira-kira usia 7 tahun. Peringkat kedua sewaktu Abdullah mula bekerja sebagai guru agama, guru bahasa, jurutulis Tuan Raffles dan masih berulang alik ke Melaka. Abdullah Munsyi berasal daripada keturunan Arab dan India serta keluarga yang terpelajar. Bapa Abdullah merupakan seorang yang sangat mementingkan pelajaran. Dia amat bimbang dengan kebolehan Abdullah mengaji dan membaca kerana pada usia 7 tahun Abdullah masih belum dapat menghabiskan satu juz mengaji al- Quran. Abdullah sering memprotes dengan tindakan bapanya itu kerana dia tidak dapat bermain seperti kanak- kanak yang lain namun tidak dipedulikan oleh bapanya. Walaupun Abdullah anak tunggal ibu bapanya, namun dia tidak pernah dimanjakan oleh kedua ibu bapanya. Bapanya tidak pernah memuji perbuatan Abdullah walaupun perkara tersebut memuaskan hatinya.
          Abdullah juga merupakan seorang yang pandai dan cepat dalam memahami pelajaran yang diajar oleh gurunya. Beliau juga pandai dalam mengaji al- Quran melebihi kepandaian rakan- rakannya yang lain. Disebabkan kepandaian yang dimiliki tersebut, beliau dijadikan sebagai khalifah di tempat mengaji. Gelaran “Munsyi” yang membawa makna “guru” itu diperoleh sewaktu dia berusia sebelas tahun. Beliau juga mendapat gelaran ‘munsyi’ sewaktu mengajar bahasa Melayu kepada askar- askar Kerajaan Inggeris berbangsa India di Melaka. Selain menjadi guru bahasa, Abdullah Munsyi juga menjadi guru agama, penterjemah, wartawan dan jurutulis kepada pemerintah Inggeris. Pada usia yang muda itu, beliau menerima upah menulis surat dan menyalin naskah al- Quran dan melayakkan beliau menjadi guru dan mengajar pelajaran agama kepada askar- askar Islam di Melaka.
          Abdullah mempunyai minat yang mendalam dalam bidang bahasa. Beliau juga mempelajari bahasa Tamil dan bahasa Arab selain daripada mempelajari bahasa Melayu. Abdullah juga mempelajari bahasa Inggeris daripada paderi- paderi Inggeris. Beliau merupakan seorang yang gigih dalam mempelajari seuatu ilmu. Dia telah mendalami al- Quran dengan seorang yang berbangsa Arab dan mendalami bahasa Melayu dengan seorang yang juga berbangsa Arab. Semasa berusia 27 tahun, Abdullah telah mengajarkan bahasa Melayu kepada Tuan Milne yang merupakan  seorang paderi Inggeris yang datang ke Melaka. Selain itu, Abdullah juga belajar dengan Tuan Doktor Marrison yang pandai berbahasa Cina. Abdullah telah belajar menggunakan alat cap huruf dengan Tuan Medhurst dan Tuan Thomsen ketika menjadi guru bahasa. Buku yang pertama yang dicap dengan menggunakan alat ini ialah Sepuluh Hukuman yang Diberikan Allah kepada Nabi Musa dan Vocabulary Melayu- Inggeris.